بسم الله الرحمن الرحیم

این وبلاگ با هدف تبیین طرح خانواده ایرانی اسلامی، انتقال تجربیات و مشارکت با شما برای بهبود کارهای خانواده محور شکل گرفته است.

 

در برگ های جداگانه درباره:

هدف طرح

مبانی فکری و نظری طرح خانواده

اصول حاکم بر برنامه خانواده

نمونه برنامه های ساده و قابل اجرا

و آموزش ها در چند بخش: (مجردان، متاهلان، مهارت های عمومی، تربیت فرزند، ولسطین ازدواج) گفتگو خواهیم کرد.