جهت اگاهی از برنامه های خانواده و مراکز همکار

از طریق کانال های زیر در خدمت هستیم:

کانال ایتا

eitaa.com/efcf_ir

کانال بله

www.ble.ir/neda_aramesh

کانال سروش

splus.ir/neda_aramesh

کانال (گروه یک طرفه سوم) واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/DOzXZOP6ENj2tUZSxp4IRJ