به نام خدا

آگاهی های مهم والدینی که فرزندان دم بخت دارند

با سلام و احترام

در ازدواج فرزندان و علایق عاطفی آن ها در سنین جوانی نکات مهمی وجود دارد و والدین نیازمند مهارت های جدی هستند که در سرنوشت فرزندان موثر است. یکی از دلایل اصلی طلاق در فراتحلیل ها و بررسی دادگاه ها، عدم آگاهی و عدم مهارت والدین قبل و بعد ازدواج فرزندان است.

در این یادداشت با چند سوال والدین و پاسخ اساتید در خدمت شما هستیم.

فایل ها حاصل تدریس برخط اینترنتی بوده و پیشاپیش به خاطر کیفیت پایین صوت عذرخواهی می کنیم ولی با توجه به نکاتی که مطرح می شود، توجه و یادداشت برداری والدین ضروری است:

 

ازدواج یک تصمیم فردی است یا جمعی؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 6 دقیقه و 41 ثانیه دریافت

 

* خانواده ای که خود را «رأس» می دانند چه تفاوتی با خانواده «قاعده و ریشه» دارند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 33 دقیقه و 44 ثانیهدریافت

 

* لطفاً کلیاتی را درباره والدین راس - قاعده و ریشه مطرح نمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 6 دقیقه و 30 ثانیه دریافت

 

* در مسائل ازدواج و علایق عاطفی فرزندان چگونه از او محافظت نماییم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۱۳ دقیقه و ۵۰ ثانیهدریافت

 

* نحوه رفتار والدین- راس، قاعده و ریشه، را در نحوه پشتیبانی و پیشنهادات ازدواج فرزند راهنمایی نمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 8 دقیقه و 9 ثانیه دریافت

 

* چه ملاحظاتی را برای بررسی آمادگی فرزندمان در ازدواج او در نظر بگیریم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۱۷ دقیقه و ۴۲ ثانیهدریافت

 

* ورود والدین به مسئله ازدواج فرزندان چه ملاحظاتی داشته باشد؟ مسیر مواجه و مسیر شناخت چه جایگاهی دارد؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۱۹ دقیقهدریافت

 

* اگر بین معیارهای ما و معیارهای ازدواج فرزندمان تفاوت بود چه کار کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۵ دقیقه و ۱۹ ثانیهدریافت

 

* عجله والدین یا اصرارهای بی مورد آنها چه نتایجی دارد؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 1 دقیقه و 23 ثانیهدریافت

 

* ملاحظات نادرست والدین در شیوه خواستگاری شامل چه مواردی است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۴۷ ثانیهدریافت

 

* والدین در فرایند تصمیم گیری و عجله کردن به چه نکاتی توجه کنند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 50 ثانیهدریافت

 

* اگر در معیار زیبایی و پسند ظاهر، بین والدین و فرزند اختلاف بود چه کار کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۶ دقیقه و ۲۱ ثانیه دریافت

 

* در خصوص ظاهر فردی پیشنهاد شده برای ازدواج فرزند چه رفتاری برای والدین شایسته است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 4 دقیقه و 40 ثانیه دریافت

 

* در ازدواج فرزندان وقتی تصمیم گیری طولانی می شود چه کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه دریافت

 

* در فرایند خواستگاری فرزند، آیا قبل از گفتگو و مصاحبه، مانع بشویم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 1 دقیقه و 3 ثانیه دریافت

 

* والدین در ازدواج فرزندان، مواضع خود را چگونه بیان کنند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 30 ثانیه دریافت

 

* در خصوص طولانی شدن جلسات آشنایی فرزند چه ملاحظاتی را پیش بینی کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 2 دقیقه و 4 ثانیه دریافت

 

* والدین در جریان عقد و بله برون به چه موارد و شرایطی دقت کنند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه دریافت

 

* والدین به چه ملاحظاتی درباره مهریه توجه کنند؟

 پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه دریافت

 

* موقع بله برون توجه به محل زندگی عروس و داماد چه اهمیتی دارد تا عشق و محبت پایدارتر باشد؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۲ دقیقه دریافت

 

* چه شرایطی را برای عقد و ازدواج فرزندان در نظر بگیریم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 8 دقیقه و 44 ثانیه دریافت

 

* چه ملاحظاتی درباره خرید های نامزدی مهم است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۴ دقیقه دریافت

 

* در مسائل خرید و مراسم ازدواج فرزند به چه نکاتی دقت کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 2 دقیقه و 40 ثانیه دریافت

 

* در اختلاف نظر والدین و فرزند در موضوع ازدواج: چگونه آسیب ها را کم کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان ۳ دقیقه دریافت

 

* در تقابل نظر والد و فرزند در ازدواج چه کار کنیم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 54 ثانیه دریافت

 

* برای دقت در شناخت و ازدواج شایسته کتابی را معرفی نمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 52 ثانیه دریافت

 

* بحث کفویت ها در جهت گیری ها و انتظارات را راهنمایی نمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 4 دقیقه و 13 ثانیه دریافت

 

* لطفاً درباره اختلاف سنی، سطح اجتماعی و ازدواج از دو شهر به طور خلاصه راهنمایی فرمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 5 دقیقه و 15 ثانیه دریافت

 

* نقش والدین دختر در تسریع ازدواج او چگونه است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 9 دقیقه و 39 ثانیه دریافت

 

* نوبت گذاشتن برای ازدواج دختران چه تبعاتی دارد؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 3 دقیقه و 49 ثانیه دریافت

 

* آیا یکسان گرفتن شرط ها برای خواستگاران دو دختر کار درستی است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 52 ثانیه دریافت

 

* اهمیت سن در ازدواج دختر چگونه است؟ چه پسری را برای دختر کم سن و سال بپذیریم؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 2 دقیقه و 58 ثانیه دریافت

 

* در تعارض: ازدواج با تحصیل و شغل دختر چه تمهیداتی لازم است؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 1 دقیقه و 15 ثانیه دریافت

 

* معیارهای خواستگار قابل قبول برای دخترمان و جایگاه بلوغ ها در ازدواج پسر را مطرح فرمایید؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 4 دقیقه و 49 ثانیه دریافت

 

* پسر 20 ساله ای تقاضای خواستگاری دارد، والدین او چه رفتاری داشته باشند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 1 دقیقه و 26 ثانیه دریافت

 

* پسر 27 ساله ای هنوز بلاتکلیف است و کار و برنامه مناسبی ندارد، والدین او در قبال ازدواج او چه رفتاری نمایند؟

پاسخ آقای دکتر حبشی، زمان 3 دقیقه و 50 ثانیه دریافت

 

دریافت قایل های صوتی اولیه (سه جلسه والدین قبل از برش سوال و جواب ها)