🌹خدمات همسان گزینی🌹 
(معرفی برای ازدواج)

۱. موسسه همسان گزینی تبیان: ثبت نام  در سامانه  b2n.ir/t  و انتخاب کد واسطه عمومی ۲۰۱۲۱ و یا کد ۲۳۴۶۷ دانشگاه مالک اشتر و یا کد ۲۳۱۰۳ دانشگاه الزهرا(س) و یا کد۲۲۱۹۳ دانشگاه شهید بهشتی، ثبت نام اینترنتی و مشاوره اولیه حضوری
تلفن دفتر مرکزی و معرفی دفاتر شهرستان ها
۰۲۱۷۷۶۴۱۸۱۰ و ۰۲۱۷۷۶۴۱۶۹۱

 ۲. دفتر همسان گزینی دانشگاه شهید رجایی: تعیین وقت ثبت نام و مشاوره اولیه
۰۲۱۲۲۹۷۰۰۷۹ و ۰۲۱۲۲۹۷۰۰۴۴ داخلی ۴و ۵
تکمیل فرم های دستی و مشاوره اولیه حضوری

 ۳. مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج دانشگاه صنعتی شریف: معرفی گزینه های مناسب، مشاوره و آموزش ۰۲۱۶۶۱۶۴۷۱۸ تکمیل فرم های دستی و مشاوره اولیه

۴.  کانون《پیوند آسمانی》ثبت شده در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و با نظارت دفتر نهاد و معاونت فرهنگی دانشگاه قم؛ خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و همسان گزینی در قالب ربات تلگرامی
t.me/Peyvande_Asemanibot

👈دقت کنید خدمات معرفی ازدواج رایگان است. فقط برای ازدواج دائم فعالیت می کنند و در دام کلاهبردارانی که با تشابه اسمی تخلف می کنند گرفتار نشوید.