در جدول زیر با نمونه ای از (هدف، راهکارها، پروژه ها، پیمان کاران، ارزیابی و پایش عملکرد) آشنا می شویم.

تحلیل روش  دشمن

ارزیابی و پایش عملکرد

پیمان کاران

پروژه ها

راهکارها

راهبردها

هدف: گسترش استعمار  --  نابودی محور مقاومت  --  ایجاد تاخیردر  فرجی که قطعی می دانند.

 

 

ترویج اولویت درس و شغل به جای ازدواج دختران

تاخیر و کاهش ازدواج

فروپاشی خانواده

 

 

لذت و سهولت، مهم رضایت خود است.
کنار گذاشتن آداب و سنن ظاهرا دست و پاگیر

ترویج ازدواج سیاه
 (بی مسئولیت)

 

 

الگو شدن زنان مطلقه، آسان گرفتن، جشن طلاق

افزایش طلاق

 

 

سرکوب حس دختری، انزجار جنسیتی، عقب مانده نشان دادن زن خانه دار

تضعیف نقش مادری

 

 

ساخت فیلم های داستانی و مستندهای فراوان

بی قید و بندی و تعهد اعضای خانواده

 

 

ابتدا پروژه سگ کشی سگ، زیبایی سگ بازی در کنار خانواده های زیبا و خوشبخت، روابط عاطفی بچه ها با سگ ها، مسابقه عکس سلفی با سگ و...

ترویج سگ بازی و انس با سگ (جانشین خانواده)

 

 

طرح موضوع در سخنرانی علمی، قبح زدایی، زمینه سازی برای گفتمان سازی و ادبیات سازی در بلندمدت ایران

ترویج هم‏جنس‏گرایی

 

 

پروژه های سگ نگه داشتن به جای مخارج مضاعف فرزندان، نظام های دارویی و تغذیه، اقتصاد نگران کننده، ترویج غربالگری غیرضروری

کاهش فرزند آوری

 

 

 

ترویج تفکرات فمنیستی

 

 

پروژه مدسازی دقیق و حساب شده تا سال 1401، پروژه آزادی های یواشکی، پروژه چهارشنبه های سفید، پروژه دختران خیابان انقلاب، ترویج بدحجابی از تعطیلات که حساسیت کمتر است، ترویج بدحجابی از حاشیه شهرهای بزرگ که حساسیت کمتر است، استخدام افرادی برای قدم زدن در شهرها و بازارها، آموزش برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفتمان سازی برای وضع قوانین منافی عفت

ترویج بدحجابی و بی‏عفتی

فروپاشی عفت و پاکدامنی

 

 

داستان دوغ کفیر، مستندهای جذاب آداب خانواده های اصیل و مشروب خوری، آب جو اسلامی، ترویج غیر مستقیم در برنامه های «بفرمایید شام»

بی تفاوتی به غذای حلال

فروپاشی نظام تغذیه اسلامی

 

 

 

نوشابه صنعتی، ترا ریخته ها

بی تفاوتی به غذای طیب در مزرعه و کارخانه

 

 

 

محو شدن آداب تغذیه اسلامی در سفره مردم