با سلام و احترام

لطفا به فایل های پیوستی توجه فرمایید

تصاویر، ویدئوها و طرح های گرافیکی مناسب برای ازدواج، همسرداری و بهبود شاخص های خانواده

 

ویدئوهای ارزشمند از رهبر انقلاب درباره زنان و خانواده

https://www.aparat.com/reyhaneh

 

بنر ارزش زندگی و اسلایدهای آن دریافت پوشه زیپ به حجم 41 مگا بایت

بنر قبح طلاق و اسلایدهای آن دریافت پوشه زیپ شده به حجم 2 مگا بایت

طرح های گرافیکی مرتبط با ازدواج و انتخاب دریافت پوشه زیپ شده به حجم 58 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت افقی1 دریافت پوشه زیپ شده به حجم 66 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت افقی2 دریافت پوشه زیپ به حجم 89 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت افقی3 دریافت پوشه زیپ به حجم 53 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت عمودی1 دریافت پوشه زیپ شده به حجم 73 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت عمودی2 دریافت پوشه زیپ شده به حجم 95 مگا بایت

طرح های گرافیکی با کیفیت عمودی3 برداشت از احادیث امام رضا(ع) دریافت پوشه زیپ شده به حجم 92 مگا بایت

طرح های کم حجم دریافت پوشه زیپ شده به حجم 59 مگا بایت

 

ویدئوهای ارزشمند از رهبر انقلاب درباره زنان و خانواده

https://www.aparat.com/reyhaneh

 

مجموعه پوسترهای خانواده در کلام امام رضا(ع)

http://ahlolbait.com/media/21692/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1

 

چندین لوح زیبا در مورد وظایف و جایگاه زن مسلمان ایرانی

http://javidan-iran.ir/1399/10/11/%D9%84%D9%88%D8%AD%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

 

پنج پوستر از بیانات رهبری

https://basijnews.ir/fa/news/9291782/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

 

چند پوستر با موضوع زن و حریم خانواده/ طرح گرافیکی

https://sahebnews.ir/899179/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.htm

 

آلبوم تصاویر پوسترهای خانواده

http://www.aviny.com/occasion/Sayer/khanevade/poster/page01.aspx

 

 

دریافت محصولات ریحانه به صورت تفصیلی، دسترسی جداگانه به فایل های گرافیکی از بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه زنان و خانواده

محصولات گرافیکی ریحانه (زن، خانواده و سبک زندگی)