با توجه به نیازهای خانواده و با نگاه سیستمی به خدمات خانواده، موفقیت متولیان بیشتر می شود. این رویکرد در شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه شده است. سال 95 شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای 7 گانه ای را با عنوان: برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق[1] تهیه کرد و سال 98 برنامه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با 8 راهبرد پیگیری شد و به ابعاد هفت گانه قبلی: «فعالیت های مردم نهاد» اضافه شده است. برنامه 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس کارگروه با 8 محور فعالیت و 5 ریزگروه علمی تخصصی است.

8 محور فعالیت:

  • آموزش
  • مشاوره
  • ترویج و فرهنگ سازی
  • قضایی و انتظامی
  • حمایت های اجتماعی
  • سلامت فردی و اجتماعی
  • برنامه بودجه
  • و فعالیت های مردم نهاد

 و ۵ ریز گروه تخصصی علمی: اخلاق و سبک زندگی اسلامی ایرانی، روان شناسی، فقه و حقوق، بهداشت و سلامت و علوم اجتماعی؛ مشغول فعالیت هستند. البته در جریان نتایج عملی فعالیت های ایشان نیستم.