بحث بعدی در نظام حمایت از خانواده، نشاط خانواده هاست. از چند جهت، تنظیم برنامه در این بخش مهم است.

* قبلا در مطالعات دیده ایم یکی از اصلی ترین عوامل طلاق در جهان :کاهش توانایی سازگاری زوجین نسبت به نسل های قبل از فرا مدرنیته و مدرنیته است. ما اخیرا فهمیدیم بهبود نشاط نقش مهمی در ارتقای توانایی سازگاری افراد دارد. نشاط واقعی (نه غنا و نه هیاهوی اعتراضی) توانایی سازگاری افراد را بیشتر می کند. به کارگیری همین عنصر، بسیاری از هزینه های تعارض در زندگی و هزینه های دستگاه قضایی یک کشور را پایین می آورد. به طور جدی نیازمند اتاق های فکر هستیم. روش های کم هزینه هم وجود دارد.

* بسیاری از شبهات و دین گریزی ها و بدحجابی ها در فضای بی نشاط شکل می گیرد. فرزندی را در نظر بگیرید که در تعطیلات حوصله اش سر رفته و در مسایل سیاسی یا اعتقادی شروع به گلایه می کند. والدین فهمیده دقت می کنند که آیا ریشه رفتار فرزند در بی نشاطی و درد دل است یا شبهه ها اساسی است و آیا الان زمان مناسبی برای نصیحت و ارشاد است؟ ما مواردی را دیده ایم که والدین بدون توجه به مساله اصلی که همان نشاط و امید جوان است به بحث و مجادله می پردازند و فرزند عزیزتر از جان را به وادی لج بازی و عناد در بلند مدت سوق می دهند.

* همین طور فهمیدیم یک ساعت گفتگوی صمیمانه خانم ها در یک مهمانی سالم یا هیئت مذهبی و نظایر آن به اندازه یک میلیون تومان خرید (اردیبهشت99) بر سلامت روان آن ها می افزاید. این تحقیق مراحل آزمایشی خود را طی می کند.

اخیرا با هدف بهبود نشاط، روی فرهنگ سازی :هیئت های مذهبی خانوادگی و همکاران و صله ارحام به همراه آسیب شناسی چشم و هم چشمی ها و مسایل مادی؛ کار می کنیم. این موضوع به تنهایی بسیار مهم است. مراحل آسیب شناسی وضعیت موجود و ارایه راهکارها را دارد. مساله صله ارحام در بیان قرآن و عترت و آسیب شناسی موانع با توجه به زندگی امروز، ضرورت بالای هر مسول دلسوز و مربی خانواده در جامعه اسلامی است. پیاده روی های خانوادگی، پارک جنگلی همراه حلقه مختصر معرفتی، مسابقه اتاق فرار و نظایر آن فعالیت های رقابتی و نشاط بخشی هستند که بسیاری از افتراق ها و فاصله های بین نسلی والد و فرزند را کم می کنند و به گفتگوی صمیمانه زوجین کمک می کنند. برای این کار از سایت های تخفیف لحظه آخری و تخفیفات گروهی مثل نت برگ حتما استفاده کنید. مدیر خانواده زنجیره وصل کننده خانواده ها در تخفیف و هم افزایی است.

شایان ذکر است: تقویت نشاط مردم در زمان رسول خدا (ص) در کتاب (ضحک النبی) خنده های پیامبر بحث شده است. مسابقه پیامبر مهربانی ها به همراه شتر مسن خود (بدون فشار به حیوان) در کنار جوانان با اسب های تندرو خاطره شیرین کوچه های مدینه است. همچنین مکاتبات پیامبر و استفاده از عصبیت اقوام و قبایل برای رشد و نشاط و مسابقات سالیانه در قالب: اقطاعات (مسابقه آبادانی)، سپردن امنیت محلات، بازار روز؛ بخشی از فعالیت های معجزه گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان اعراب صدر اسلام است. بخشی از این خدمات در کتاب مکاتیب الرسول(ص) توسط آیت الله میانجی(ره) بیان شده است.