در این متن کوتاه کلیات مهم طرح بهبود وضعیت خانواده ها با تفکر نظام مند تقدیم می شود.

مخاطب طرح دست اندرکاران خدمات خانواده و مسولین هستند.

به نام پیوند دهنده دل ها

 

 

دریافت فایل دریافتpdf

 

 

نمایه طرح «بهبود شاخص های خانواده با تفکر نظام مند»

" Improving family indicators with systematic thinking " project

سوال : چگونه با صرف کمترین نیروی انسانی و هزینه، وضعیت خانواده ها در جامعه مخاطب بهبود می یابد؟ چگونه از قانون 20-80 استفاده کنیم؟

1. مخاطب این طرح: دانشگاه دوست دار خانواده، مسجد خانواده محور، شرکت های پیشرو دوست دار خانواده، هیئت ها و انجمن های مردم نهاد هستند و مخاطب دوم آن مسولین دستگاه های دولتی در جهت سازمان دهی بهتر و مدیریت دانش می باشند.

2. هدف بهبود شاخص های خانواده است. به افزایش ازدواج و کاهش طلاق با کمترین هزینه و نیرو توجه دارد. بهبود شاخص های تکمیلی نیز مهم است.

دومین هدف: زمینه سازی برای تدوین گرایش «مدیریت دفتر خانواده» در مجموعه رشته «زنان و خانواده» است و زمینه های کاربردی و محتویات مهمی دارد.

3. مبانی نظری و اسناد بالادستی: طرح در چارچوب نکات مهمی از کلام الله مجید و روایات معتبر اهل بیت(ع) و تفسیر ولی فقیه جامعه از آن ها ارایه می شود. همچنین اصول موضوعی قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، اسناد مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع آوری شده و اصول برنامه با الهام از مبانی نظری در قالب مراحل: برنامه ریزی، اجرا و پایش؛ دسته بندی شدند و برخی از مبانی مهم در قالب طرح های گرافیکی در دسترس است.  www.b2n.ir/tarhha  

4. این طرح در شناخت آسیب ها و ارزیابی و پایش عملکرد، به شاخص‏ها توجه دارد و سعی می کند به طور مستمر در کمی کردن شاخص های خانواده و بررسی وضعیت موجود و مطلوب و هدف گذاری دقیق تر دقت کند. (ملاحظه برخی از شاخص ها www.b2n.ir/shakhesha )

5. در مواجهه با مشکلات خانواده؛ مهم ترین ضعف برنامه حمایت از خانواده را اشکالات سازمان دهی ظرفیت های عظیم ملی و ضعف در شاخص های پایش می داند. بنابراین راهبرد برنامه بر اساس تفکر نظام مند: برنامه موثر، افراد موثر، روابط نظام مند و نظریه سیستم هاست.

6. طرح سعی می کند بهترین ابزارهای بهبود را شناسایی و در وزن دهی به این موارد به عنوان ارکان برنامه (سرفصل ها و کلیات فعالیت ها) توجه داشته باشد و معتقد است ارکان برنامه مثل اجزای یک اتومبیل یا ساختمان، باید به درستی شناسایی شوند و همدیگر را ببینند. در هماهنگی کامل با هم عمل کنند و افراط و تفریط در تخصیص اعتبارات، حالت بهینه را از بین برده و حتی با توجه به مفهوم «هزینه فرصت» و «بهره وری نهایی» گاهی اجرای برنامه، اثر معکوس خواهد داشت و شاخص ها افت می کند. ارکان برنامه مثل «نشاط خانواده ها، الگوسازی، فضاسازی و بهره گیری از هنر» برطرف کننده آسیب های بسیار است و ما را از بخشی از دغدغه های آموزشی، مشاوره و همسان گزینی بی نیاز می کند. البته توجه به همه موارد ضرورت دارد. دلایل مهمی برای هر سرفصل برنامه وجود دارد و توزیع منابع هم باید بین آن ها متناسب باشد.

 

نمونه ای از ارکان برنامه حمایت از خانواده

*در ذیل هر کدام از این موارد، چه فعالیت های سودمندی به نظرتان می رسد؟

*شما منابع و امکانات موجود را چگونه در این موارد تخصیص می زنید و برای هر کدام چند درصد وقت و پول را هزینه می کنید؟

*آیا از نمایه ها و اینفوگرافی های زیبا برای جذب مخاطب و کاهش آسیب های حوزه خانواده استفاده می کنید؟

 

7. رکن دیگر تفکر نظام مند، توجه به افراد موثر در حل مساله است. سازمان دهی نیروهای موجود کارگشاست. با هم افزایی مسولین دولتی (اعضای ستاد ملی زن و خانواده و سایر دستگاه های مسول) و ظرفیت عظیم مردمی (انجمن های مردم نهاد، مساجد، هیئت ها) می توانیم قدم های موثری در بهبود شاخص ها و رفع گرفتاری مردم برداریم.

 

 

به طور خلاصه و در یک بیان ساده و ابتدایی لازم است امکانات و ظرفیت ها به تفکیک ارکان برنامه جانمایی و استفاده شود و نقاط موازی کاری و خلاء ها شناسایی و توانایی ها و امکانات سازمان دهی شود. طبقه بندی های جزیی تر به تفکیک گروه های سنی مخاطب و مناطق جغرافیایی مخاطبان نیز بسیار جالب و در دسترس است.

بی توجهی به ارکان برنامه موثر و بی توجهی به زحمات آماده هر کدام از افراد موثر، موجب پایمال شدن منابع و عدم تخصیص بهینه می شود. حتما قبل از شروع کار جدید، پیشینه ها و دسترنج ها را ببینید. برنامه های کم هزینه و قابل اجرا در دسترس ماست. برای مخاطبان دلگرم کننده و بهبود دهنده شاخص هاست. با همین امکانات جامعه و در فاز اول، برنامه های کاربردی وجود دارد که با 20 ساعت کار در هفته و کمترین هزینه ها بتوان شاخص های خانواده را در مجموعه های مختلف بهبود بدهیم.

ملاحظه توضیح شاخص ها و برنامه های کاربردی پیشنهادی www.efcf.ir

ملاحظه فهرستی از سازمان های دولتی مسول و نشانی و تلفن مجموعه های مردم نهاد www.b2n.ir/emkan

ملاحظه نمونه اجرای آزمایشی و نتایج طرح www.mut.ac.ir/family و ارتباط با نویسنده 09192220945