سلام
با این شرایط تورم چگونه  فرزندان مون را تشویق کنیم ازدواج کنن؟

سلام
سوال خوبی پرسیدید
پیشنهاداتی برای تسهیل مالی ازدواج دانشجویان در نشانی 
B2n.ir/tmut و  b2n.ir/g61020
بارگذاری شده است.
معجزه نمی کند ولی جوانان زیادی در حرکت هستند
┈┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌ 
🔹 efcf.ir
🔹 Eitaa.com/efcf_ir کانال 
🔹aparat.com/efcf
ادامه متن درباره شبکه سازی توجه فرمایید

 

به نوجوانان و دانشجویان عزیز می گوییم
که با دو چالش
نداشتن سابقه کار
و نبود شبکه همکاری

مواجه خواهند شد

دورکاری، کنش گری فضای مجازی، کسر خدمت وظیفه آقایان هم زمان با تحصیل، خدمت وظیفه خوب به کمک امریه ها و فرصت های سایت معاونت تحقیقات ریاست جمهوری
http://daneshbonyan.isti.ir
کارهای داوطلبانه و کارورزی، مصاحبه های شغلی، دسته بندی صفحات، کانال ها و ویدئوهای خلاقانه، عضویت در پلتفرم های شبکه سازی

نقش مهمی در شبکه سازی دارد.

شبکه سازی
دنیایی از گفتگو و تاثیرات مهم بر آینده شغلی فرزندان این مرز و بوم را در بر دارد.