سلام
با این شرایط تورم چگونه  فرزندان مون را تشویق کنیم ازدواج کنن؟

سلام
سوال خوبی پرسیدید
پیشنهاداتی برای تسهیل مالی ازدواج دانشجویان در نشانی 
B2n.ir/tmut و  b2n.ir/g61020
بارگذاری شده است.
معجزه نمی کند ولی جوانان زیادی در حرکت هستند
┈┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌ 
🔹 efcf.ir
🔹 Eitaa.com/efcf_ir کانال 
🔹aparat.com/efcf
ادامه متن درباره شبکه سازی توجه فرمایید