آقای دکتر حبشی در سال 1399 در 3 جلسه نکات بسیار مهمی را برای والدینی که فرزند دم بخت دارند، مطرح کردند.

فایل صوتی این تدریس ها را خدمتتان تقدیم می کنیم.

تدریس به صورت برخط بوده و با توجه به وضعیت اینترنت، فایل ها از کیفیت کافی برخوردار نیست.

در حالی که در زندگی مدرنیته بخش بیشتری از طلاق ها ناشی از عدم آگاهی و مهارت های والدین است متاسفانه فایل آموزشی برای والدین کمتر است.

توجه و یادداشت برداری تدریس ها، بسیاری از آسیب های جوانان این مرز و بوم را کمتر می کند.

 

جلسه اول

دریافت

 

 

جلسه دوم

دریافت

 

 

جلسه سوم

دریافت
حجم: 16.9 مگابایت