خدمت وظیفه یکی از دغدغه های جدی جوانان است. با مشورت اساتید هر چه سریع تر برای کسر خدمت اقدام کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه و کسر خدمت هم سو انتخاب شوند. سازمان ها متفاوتند. برخی در دوره کارشناسی و برخی در تحصیلات تکمیلی پروژه کسر خدمت می پذیرند.

🌺معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها)  daneshbonyan.isti.ir  (لینک صفحه)

🌺معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، سامانه پاسخگویی crm.daneshbonyan.ir

و واحد ارتباطات @Daneshbonyan_isti_admin

🌺کسر خدمت در معاونت پژوهش دانشگاه صنعتی مالک اشتر 22947025

🌺کسر خدمت در معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی 81821165

🌺کسر خدمت در پژوهشکده نهاجا 88327361

🌺اطلاعات کانال ارزشمند ارایه سرویس های کسر خدمت   @daneshbonyan_isti

🌺اطلاعات کانال

@s/daneshbonyan_isti/2300?q=%23%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

🌺اطلاعات صقحه   instagram.com/epairan_com  (لینک صفحه)

🌺اطلاعات گروه مشاوره پروژه های کسری خدمت:  

@LE3PPlcuTXdbQcbLtwQe5g