مشاوره کسر خدمت وظیفه دانشجویان

انجام پروژه و کاهش یا حذف خدمت وظیفه

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها     daneshbonyan.isti.ir و صفحه تسهیلات وظیفه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، سامانه پاسخگویی crm.daneshbonyan.ir  و واحد ارتباطات @Daneshbonyan_isti_admin

کسر خدمت در معاونت پژوهش دانشگاه صنعتی مالک اشتر 02122947025

کسر خدمت در معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی 02181821165

کسر خدمت در پژوهشکده نهاجا 88327361

اطلاعات کانال ارزشمند daneshbonyan_isti@

دانشجویان عزیز

خدمت وظیفه از چند جهت مهم است.

1. انجام فرصت های کسر خدمت در فرصت مناسب هم زمان با تحصیل در دانشگاه، لازم به ذکر است طرح های کسر خدمت متفاوت است. برخی از کسری ها تخصصی تر و مربوط به تحصیلات تکمیلی است و برخی از کسری ها در دوران کارشناسی هم ارایه می شود و دغدغه آقایان برای خدمت وظیفه و ورود به بازارکار و تشکیل زندگی کمتر می شود.

2. حدود شش ماه قبل از پایان نامه برای دریافت اعلام نیاز یا امریه اقدام نمایید و با توجه به سایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای پیدا کردن محل خوب خدمت وظیفه فعال باشید. برخی از مکاتبات زمان بر است و شروع بررسی ها را به بعد از پایان نامه موکول نکنید. وقت شما طلاست.

به خاطر داشته باشید که انجام خوب خدمت وظیفه یا حضور در محل خوب برای خدمت وظیفه، یکی از فرصت های شبکه سازی شغلی آینده شماست پس فقط به فکر گذران زمان نباشید و این کارها را با دقت انجام بدهید.

شبکه سازی دنیایی از گفتگوهاست:

کسر خدمت وظیفه آقایان هم زمان با تحصیل، خدمت وظیفه در محل مناسببا تخصص شما، دورکاری freelancer، کنش گری فضای مجازی، کارهای داوطلبانه و کارورزی، مصاحبه های شغلی، دسته بندی صفحات، کانال ها و ویدئوهای خلاقانه، عضویت در پلتفرم های شبکه سازی

نقش مهمی در شبکه سازی دارد.