سلام چند ویدیوی کوتاه درباره کار تیمی و تعاون بر خیر ضرورت کار تیمی با یک پویانمایی کوتاه

https://www.aparat.com/v/UkDmG

تمرین مهدکودک

 https://www.aparat.com/v/Mv8IP

تمرین مدرسه ها

 https://www.aparat.com/v/Mq9GQ

تمرین بازی صندلی

 https://www.aparat.com/v/e4U52

تمرین های بهتر کار تیمی با صندلی و بازی های کم هزینه دیگر

 https://www.aparat.com/v/t56Wz

 https://www.aparat.com/v/x9vG4

تمرین دیگر مناسب داتش آموزان و دانشجویان

 https://www.aparat.com/v/aWcjz

تمرین کار تیمی برای بزرگترها

 https://www.aparat.com/v/OTCRH

فایل متنی نشاط خانواده ها در برنامه ریزی مدیران فرهنگی اجتماعی (بازی های محلی صفحه ۵۰ تا ۸۳)

 www.B2n.ir/b74770