🌹نقش کارکردهای دین در زندگی امروز

🌹نشست علمی و دلنشین برای زمانه ما به همراه پرسش و پاسخ

🌹به صورت برخط

🌹با تدریس حجت الاسلام دهنوی

🌹پنج شنبه 6 خرداد ساعت 19 تا 20

🌹نشانی مجازی ورود مهمانان
B2n.ir/taranom