در متن زیر پیشنهاداتی برای توسعه خدمات خانواده مطرح می شود
به نام آن که خانواده را مقدس آفرید

سلام بر شما عزیزان
برای بهبود نگرش ها و سبک زندگی با ما همراه باشید:

شرکت در دوره های از پیش آماده مهارت های عمومی به همراه گواهینامه (سامانه دانشگاه مالک اشتر از مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان)
B2n.ir/smut

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

دریافت فایل جزوات و بروشورهای خانواده از بهترین اساتید مشاوره دانشگاه ها
b2n.ir/Brochure

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

پرسش های والدین با فرزند دم بخت و پاسخ های آقای دکتر حبشی
b2n.ir/m93996

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌

دریافت پاسخ های مکتوب شده، گسترده و دقیق مشاوره خانواده
b2n.ir/porseshha
ارسال سوالات تان به وسیله پیامک ۳۰۰۰۱۶۱۹ و وبگاه porseman.com ‌

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

پیشنهاد روش های همسان گزینی، قسمت ثبت نام متقاضیان
b2n.ir/hmut

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

دریافت فایل تدریس: ازدواج موفق، همسرداری و سمینارهای موفقیت آقای دکتر فرهنگ
b2n.ir/d08815

zahra-media.ir/46648

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

آشنایی با فرصت های تسهیل گر (پیشنهادات جهیزیه، غلبه بر تورم، کسر خدمت وظیفه، دور کاری، طرح همسفر، دردانه و ...)
B2n.ir/tmut

┄┅═🌸••🌹••🌸═┅┄┈‌‌ ‌

کانال پشتیبان
Eitaa.com/efcf_ir

Ble.ir/neda_aramesh

splus.ir/neda_aramesh