با سلام و احترام

برای نیل به هر هدفی، سه دسته برنامه: استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی لازم است.

اجرای این پیشنهادات در مرحله اول منابع مالی نمی خواهد. ولی اعتمادسازی، انگیزش و اطلاع رسانی شرط موفقیت شما خواهد بود.

* دریافت متن پیشنهادات بهبود کانون های کارآفرینی: برای بهبود خدمات کارآفرینی در دانشگاه، جمعیت های مردم نهاد و مدارس، ویرایش 1402.2.8   دریافت

 

*دریافت متن قدیمی پیشنهادات مراکز کارآفرینی و کانون های اشتغال و همیاران اشتغال:  فایل word متن ویرایش 1401.2.11 دریافت  و   فایل pdf متن ویرایش 1401.2.11  دریافت

 

* فهرستی از انجمن های مردم نهاد فعال در زمینه اشتغال و کارافرینی

www.b2n.ir/t35831

* فهرستی از ثمن ها و انجمن های مردم نهاد ثبت شده در وزارت کشور

www.b2n.ir/f93902

* فهرستی از دفاتر هیئت های رزمندگان اسلام

www.b2n.ir/t77216