سلام علیکم
لطفا به چند نکته توجه فرمایید

👈نکته اول
در ظاهر کار
با گسترش دایره پیش رو و بحث از ارکان برنامه
زحمت افراد بیشتر می شود
ولی با دقت بیشتر
زحمت واقعی کمتر و اثربخشی بیشتر می شود.
چون تفکر نظام مند به اجزای هماهنگ توجه دارد. به مثال جلوبندی، بدنه، موتور و برق خودرو
دقت کنید که چطور یک هدف را دنبال می کنند و کاملا با سایز و توان هم هماهنگ هستند. 
اگر شما به عنوان یک مدرس یا مشاور یا واسط ازدواج
به سایر نقش ها هم توجه داشته باشید. 
کارتان بسیار راحت تر انجام می شود. 
مثلا یک ویدئو با هدف الگوسازی، کار ساعت ها تدریس یا مشاوره را پر می کند یا شما را در مواجهه با وسواس فکری پسر سن بالا یاری می دهد. آگاهی از یک برنامه نشاط آور خانوادگی و اطلاع رسانی ان، برخی از نیازهای مشاوره ای و احساس کاهش آستانه تحمل و افسردگی را کاهش می دهد. بنابراین تفکر نظام مند به نیازهای خانواده مخاطب شما، کار شما را راحت تر و اثربخش تر خواهد کرد. 
مخاطب تان هم دلگرم تر می شود و احساس می کند زنجیره ای از تامین و پشتیبانی برای او ارزش قائل هستند. 

👈نکته دوم
دقت بفرمایید
در تفکر نظام مند
به هیچ وجه از واسط انتظار مشاوره یا کمک مالی و... نداریم.
ولی به اندازه 2  واحد درسی باید با هم اشنا باشیم تا به مخاطب کمک کنیم.

👈نکته سوم
یکی از موانع جدی در روش مناسبی که با عنوان تفکر نظام مند یاد کردیم، ضعف ما در کار تیمی است. 
دقت در اهمیت کار نظام مند
و روحیه کار تیمی بین ما مهم است و ما در کمک به همدیگر برای خدمت رسانی به مردم ضعیف هستیم.در حالی که ظرفیت عظیمی داریم. نمونه کوچک ان تسهیل مالی است. ما هم اکنون جهیزیه های زیادی را با تخفیف مالی ناشی از کار گروهی تهیه می کنیم و بعدا مصداق های ان ذکر می شود. 

👈نکته چهارم
کسی که چند کار را با هم انجام دهد خیلی موفق نیست.
زمانه نیاز به افراد دلسوزی دارد که یک کار را عمیق تر انجام دهند و این موضوع تنافی با تفکر نظام مند ندارد. به هیچ وجه همه کاره و هیچ کاره نباشیم.
عمیق و دقیق انجام دادن یک نوع خدمت افتخار است.

👈نکته پنجم
افراد و مجموعه هایی که به ارکان برنامه توجه ندارند، معمولا در یک بخش افراط و تفریط می کنند، مثال آن ها، 
مثل بستن موتور نامناسب روی بدنه خودرو دیگر است که از هماهنگی برخوردار نبود. اگر خیلی در همسان گزینی یا اموزش یا حمایت مالی و... غوطه ور باشیم و به سایر اجزای مورد نیاز برای نیل به هدف توجه نداشته باشیم، کارایی و پول و وقت هدر می رود. این ها را عمیقا حس کرده ایم.

👈نکته ششم
گفتیم همه ارکان برنامه مهم هستند. باید تعادل وجود داشته باشد 
و در عین حال افراد کار تخصصی انجام دهند. 
راه جمع کردن این عبارت ها در کار تیمی است. ما باید تمرین کنیم تیمی کار کنیم. برای شناسایی همدیگر وقت بگذاریم. منیت ها و پی جویی نام خود را کنار بگذاریم و تفاهم های همکاری را بیشتر کنیم. اگر من، فرزندان شما را فرزندان خودم بدانم. موفقیت شما، موفقیت من است و در عین حال خودم هم بسیار سود می برم.

متن قبلی  pdf با عنوان تعالی خانواده نسخه 10 در 50 صفحه ضمایم خود به چندین تفاهم نامه و پیشنهاد همکاری دلگرم کننده اشاره کرده است.
با این ابزار می توان هم به همه ارکان برنامه توجه داشت و نظام مند فکر کرد و در عین حال به کار تخصصی خود بپردازیم.