به یک نمونه از نمایه اطلاع رسانی ساده دقت کنید.

 

دانشگاه ها، مساجد و منابع انسانی شرکت های پیشرو و دغدغه مند در زمینه خانواده مخاطبان می توانند با انتخاب متولی و بازبینی شرح وظایف و 20 ساعت کار دلسوزانه در هفته و ارتباط خوب با رسانه ها و ابزار اطلاع رسانی، دفاتر تعالی خانواده را راه اندازی یا تقویت کنند و با ارایه مناسبی از خدمات خانواده در قالب اینفوگرافی های زیبا موجب دلگرمی مخاطبان، دانشجویان، کارکنان و مردم محله باشند.

وزارت ورزش و جوانان، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان ها، بنیاد ملی خانواده و سازمان بهزیستی می توانند حلقه مفقوده ارتباط بیش از 1000 مجموعه خانواده محور در کشور باشند. تولید محتوای جدید خوب است ولی مساله اصلی ما ضعف در تفکر سیستمی و رسانه های انتقال برنامه به مخاطبان است. الگوی پیشنهادی به وزارت خانه و بنیاد خانواده شامل موارد زیر است:

* احصا فعالان دولتی 

*احصای یک مدل حمایت از خانواده که در الگوی ما 8 بخش بود و می تواند بهبود یابد. 

*طراحی اصول حاکم بر برنامه 

* دسته بندی و سامان دهی بیش از هزار مجموعه فعال در حوزه خانواده 

*رشد و هم افزایی سمن ها، امکانات و خدمات، استانداردها، نظارت ها 

*شاخص سازی از وضع موجود سن ازدواج، نسبت ازدواج به طلاق، فرزندآوری، وضعیت موجود و برنامه یک ساله و پنج ساله بهبود 

*ارزیابی ثمربخشی برنامه، اصلاح و بهبود فرایندها