در جلسات آموزشی بسیاری از سوالات پاسخ داده می شود و سوالات جدیدی پیش می آید که از طریق مشاوره فردی قابل پیگیری است. مشاوره فردی برنامه خوبی برای تمرین مهارت هایی است که در برنامه آموزشی تشریح شده است.

همچنین با توجه به مشکلات و دغدغه های زندگی مدرن شهری و افزایش روز افزون فشارهای روانی روی افراد، نیاز داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با مشاور خانواده برای رفع مشکلات و مسائل گوناگون، ضروری می باشد. مشاوران خانواده می توانند در این موقعیت ها به کمک افراد بیایند. آن ها در ابتدا مدیریت هیجانی را آموزش می دهند، سپس با رویکردهای حل مسئله کمک می کنند که مراجع بتواند به ترتیب اولویت با مشکلات خود رو به رو شود و آن ها را برطرف نماید. اغلب اوقات مشکلات به ظاهر ساده و کوچک، ممکن است آنقدر رشد کرده و بزرگ شوند تا در زندگی به عنوان یک معضل جدی عمل کنند و امنیت آن را به خطر بیاندازند به حدی که یک زندگی را بهم بریزد. مشاوران باتجربه موردهای بسیاری را قبل از مسئله ما حل کرده اند، لذا با اتکا به تجربیات یک مشاور خوب می توانیم مشکلات سخت زندگی را حل کرده و از عواقب احتمالی آن در آینده در امان بمانیم و شیرینی زندگی را به کانون گرم خانواده برگردانیم.