یک‌ جامعه‌ سالم‌ از خانواده‌های‌ سالم‌ تشکیل می شود و تعالی و مصونیت خانواده نقش مهمی در همه شئون رشد و پیشرفت دارد. متن حاضر در نظر دارد راهکارهایی را برای مدیران برنامه های خانواده بر پایه نگرش سیستمی پیشنهاد نماید. تفکر سیستمی در مدیریت خانواده به صورت یک چرخه و سیستم شامل: داده های ورودی، فرایند، خروجی ها و ارزیابی ثمربخشی است.

بخش فرایندهای این نظام (خدمات خانواده) می تواند شامل 8 بخش برنامه: دلجویی و نشاط مخاطبان، آموزش مخاطبان، مشاوره فردی، تسهیل گری، همسان گزینی، امر به معروف و نهی از منکر (و تبلیغات پیرامونی)، الگوسازی، پیوست های خانواده محور (سیاست گذاری های مرتبط لازم الاجرا در سایر فعالیت ها) پیشنهاد شود.

دانشگاه ها، مساجد و شرکت های پیشرو و دغدغه مند در زمینه خانواده، مخاطب اول ما هستند که می توانند با انتخاب متولی و بازبینی شرح وظایف و 20 ساعت کار دلسوزانه در هفته و ارتباط خوب با رسانه های اطلاع رسانی، دفاتر تعالی خانواده را راه اندازی یا تقویت کنند و با ارایه مناسبی از خدمات خانواده در قالب اینفوگرافی های زیبا موجب دلگرمی مخاطبان، دانشجویان، کارکنان و مردم محله باشند.

وزارت ورزش و جوانان، بنیاد ملی خانواده، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان ها و سازمان بهزیستی مخاطب دوم طرح هستند و می توانند حلقه مفقوده ارتباط بیش از 1000 مجموعه خانواده محور در کشور باشند. تولید محتوای جدید خوب است ولی مساله اصلی ما ضعف در تفکر سیستمی و رسانه های انتقال برنامه به مخاطبان است. الگوی پیشنهادی مخاطب دوم شامل: احصا فعالان دولتی، احصای یک مدل حمایت از خانواده، طراحی اصول حاکم بر برنامه، دسته بندی و سامان دهی بیش از هزار مجموعه فعال در حوزه خانواده، رشد و هم افزایی سمن ها (امکانات و خدمات، استانداردها، نظارت ها)، شاخص سازی از وضع موجود (سن ازدواج، فرزندآوری، نسبت ازدواج به طلاق در وضعیت موجود و برنامه یک ساله و پنج ساله بهبود، ارزیابی ثمربخش برنامه، اصلاح و بهبود؛ است.

بر اساس مدل های پایش ساده، توصیفی و ریاضی؛ می توان تاثیر برنامه در بهبود و تعالی خانواده مخاطبان را ارزیابی و برای دوره های بعد اصلاح کرد. طرح به صورت آزمایشی اجرا شده و چهار دوره جشن ازدواج دانشجویی از نتایج برنامه است.

برای رعایت اختصار، بسیاری از توضیحات به صورت پیوستی در سایت ها ارجاع می شود. شایان ذکر است منابع معرفی شده در پاورقی به صورت لینک شده است (زنده است) و با اتصال اینترنت در متن pdf و ضربه بر آدرس به منابع وارد می شود.