علل طلاق

تحقیق های زیادی درباره علل طلاق توسط اندیشمندان این کشور انجام شده است.


برای جمع بندی تحقیقات می توان از روش های فراتحلیل استفاده کنیم که بسیار مفید است.

واژه فراتحلیل، ترجمه واژه مرکب  است که جزء نخست آن یعنی Meta به معنای: «فرا» و «ورای» می باشد و ریشه یونانی دارد و به معنای Behind یا In back of است.

فراتحلیل در اصطلاح، دستیابی به حقیقتِ مشترک؛ در پشت مطالعاتِ علمی، مفهومی و فردی برای بهتر کردنِ زندگی است.
هدف روش فراتحلیل نشان دادن شیوه تفکر در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری است. به عبارت دیگر فراتحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست. (هومن، 1387: 10) چون سؤالات مهم نوعاً بیش از یکبار مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرند و غالباً تیم های پژوهشی مختلف و متعددی درباره آنها به پژوهش می پردازند، در نتیجه پژوهش های بسیار زیادی درباره برخی موضوعات و سؤالات پژوهشی به عمل می آید. همچنین پژوهش های منفرد بر روی نمونه های کوچکی انجام می شوند، نتایج آنها در مقایسه با مطالعات با نمونه های بزرگتر دستخوش سوگیری برآورد هستند و تفاوت در کاربندی ها، ابزارهای اندازه گیری، روش ها و موقعیت های پژوهشی؛ به دشواری مقایسه داده های این مطالعات منجر می شود. نتایج به دست آمده از فراتحلیل به واقع بررسی یکپارچه یافته هایی است که نسبت به بررسی های روایتی دقیق تر هستند. فراتحلیل ها رویکردی مدرن، چند سطحی، چند بعدی و در عین حال چند روشی است. (دلاور وگنجی، 1391 :5 به نقل ولف، 1986) و در واقع یک نوع ترکیب است نه تحلیل؛ زیرا بر ترکیب و ادغام اجزا داده ها، اطلاعات، مفاهیم، نظریه ها و غیره به منظور تکوین یک چیز (کل) دلالت دارد، در حالی که تحلیل اغلب تجزیه یا خرد کردن کل برای مطالعه اجزای آن را شامل می شود.
در عمل به نظر می رسد که تحلیل به مثابه یک گام یا مرحله مقدماتی در مسیر نتایج پژوهش های انجام شده قبلی برای فراتحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. (دلاور وگنجی، 1391 :3 به نقل وگت،1993)

فراتحلیل، بعد از تحلیل هاست. خلاصه تحلیل ها و رفع کننده ابهامات و تناقضات احتمالی تحقیقات است و جمع بندی تحلیل هاست.

 

در فراتحلیل عوامل طلاق
با مطالعه و بررسی ۱۰۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه علل طلاق
به این نتایج رسیدند:
طبق نظریه رشد چهار بُعدی تاثیرات
به صورت کلان
این عوامل در وضعیت فروپاشی خانواده ایرانی نقش عمده دارد.

۱. عدم رعایت حدود شرعی

قبل و بعد از ازدواج رعایت حدود الهی نقش مهمی در پایداری و شادکامی خانواده دارد ولی برخی از مردم اعتقاد ندارند و سال ها غم و تنهایی را تحمل می کنند

رابطه پورنوگرافی جنسی و توانایی عشق ورزیدن به همسر و فرزندان موضوع تحقیقات جالبی در مسلمان و غیر مسلمانان است.

عدم پای بندی به دین 

ارتباط با نامحرم

و بی بند و باری در طلاق نقش جدی دارند

 

۲. بستر  «مدرنیته و شهر نشینی»

که سبب می شود موضوعاتی مثل:

تغییر ارزش ها
فردگرایی
تغییر نقش های جنسیتی
تغییر نگاه به طلاق
تحصیلات و اشتغال زنان...
پدید بیاید

 

۳. بستر «ناآگاهی و جهل»

که به دو دسته ناآگاهی خانواده و ناآگاهی زوجین تقسیم می شود.
ناآگاهی خانواده ها سبب می شود موضوعاتی چون:
دخالت،
تصویر سازی،
افشاگری،
نگرش اشتباه به عروس یا به داماد،
بزرگ کردن مسائل کوچک و کم اهمیت،
حمایت اشتباه و
عدم حمایت به موقع؛
پدید بیاید.


بستر ناآگاهی زوجین (خود زن و شوهر) سبب می شود  
موضوعاتی چون :
عدم کفویت اولیه
عدم مهارت های جنسی در زندگی
و عدم مهارت های ارتباطی
پدید بیاید.

 

۴. انواع اعتیاد به: فضای مجازی، مشروبات الکلی، مخدرها و...

نداشتن سواد رسانه و پیامدهای افراط در فضای مجازی

 

۵. سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی،
سبک زندگی، تغذیه، نوع معماری ساختمان ها و شیوع اموال حرام در شاخص های اجتماعی
نیز در برخی تحقیقات توجه شده است.

دسته بندی بالا توسط برخی از محققین انجام شده و ممکن است شما به دستاوردهای کامل تری از علل دست یابید.
برخی از تحقیقات در پوشه زیپ شده بعدی تقدیم می شود. 👇

دریافت مقالات طلاق و فراتحلیل های آن 57 مگابایت
حجم: 56.3 مگابایت