بیان کوتاه علل بدحجابی به همراه ارایه مجموعه ای از مقالات اندیشمندان درباره علل، ژیامدها و راهکارها

 

در فایل پیوستی مقالات متعددی ارایه می شود و برخی از آن ها با شیوه فراتحلیل درباره علل، پیامدها و راهکارهای عفاف و حجاب تحقیق کردند.

حتما فایل ها را ملاحظه فرمایید.

دریافت مجموعه مقالات و فراتحلیل های حجاب و عفاف
حجم: 11.5 مگابایت
 

بر اساس آنچه ما درباره علل بدحجابی و پوشش نامناسب در ایران درک کردیم:

بدحجابی در ایران یک پیشران (به منزله لوکوموتیو) و یک بدنه (مثل واگن ها) را دارد.

پیشران بدحجابی در ایران:

تهاجم فرهنگی دشمن

شیوع اموال حرام در جامعه اسلامی

رفتار بانوان بیمار و آلوده است که هر روز برای جلب توجه به فرم های نامناسب تر رو می آورند تا جلب توجه کنند.

عوامل مدرنیته

بدنه جامعه بانوان:

اما بدنه جامعه دنبال تایید اجتماعی هستند. انبوه دختران جامعه که باورهای اعتقادی معمولی دارند به دنبال تایید اجتماعی خود هستند و بر اساس آن نوع پوشش خود را انتخاب می کنند. در عمل توده های جامعه دنباله رو چهار پارامتر (پیشران اجتماعی) هستند که به وضعیت بدتر اجتماعی منجر می شود.

متاسفانه این وضعیت تاثیر مستقیمی بر افزایش سن ازدواج، تنهایی بیشتر دختران، کاهش احساس مسولیت و افزایش فاجعه آمیز طلاق دارد.

 

مقاله عوامل گرایش به بدحجابی

 

پنج عامل

از علل بدحجابی می داند.

توجه به رویکردهای تحقیق درباره علل بدحجابی و پیامدهای آن ، ما را در یافتن راه های بهتری برای کمک به مردم عزیزمان یاری می دهد.