سازمان دهی و مدیریت دانش

با توجه به مهم ترین ارکان برنامه حمایت از خانواده

مخارج بسیاتر کمی دارد و تاثیر مثبت زیادی بر بهبود شاخص های خانواده بر کشور خواهد داشت. سازمان دهی حلقه مفقوده است. در ادامه اسامی سازمان های مسول و دسترسی به انجمن ها و هیئت های مردم نهاد مطرح می شود.

  1. شناخت نهادهای مسئول

شناخت: شاخص های خانواده و نهادهای مسول در زمینه خانواده

👈به ایده پردازی، هم افزایی و پیگیری بهتر کمک می کند.

در سال 1400 حدود ۱۷ دستگاه حقیقی و حقوقی عضو ستاد ملی زن و خانواده هستند:

١- رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

۳ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴ـ وزیر آموزش و پرورش

۵ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

۹ـ وزیر کشور

۱۰ـ وزیر دادگستری

۱۱ـ رئیس سازمان ملی جوانان

۱۲ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۳ـ مشاور رئیس قوة قضائیه

۱۴ـ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۶ـ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

۱۷ـ رئیس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)

۱۸ـ دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال

تبصره ـ ستاد می‌تواند حسب مورد از سایر دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نماید.

https://women.gov.ir/fa/news/13111/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87

 

https://women.gov.ir/fa/news/13003/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

 

علاوه بر موارد بالا (به نظر نویسنده) نهادهای زیر برای بهبود شاخص های خانواده مسئولیت دارند:

 

بنیاد ملی خانواده

شهرداری ها (سازمان فرهنگی هنری، فرهنگسراها، معاونت اجتماعی)

معاونت زنان و خانواده استانداری ها

معاونت زنان و خانواده نهاد رهبری در دانشگاه ها

نهاد نمایندگی رهبری در نیروهای مسلح (ادارات کل خانواده)

حوزه علمیه (حوزه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشکده زن و خانواده و...)

سازمان تبلیغات اسلامی

خانه سینما

معاونت فرهنگی و پیشگیری قوه قضاییه

سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

بهزیستی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وزارت علوم (مراکز مشاوره دانشگاه ها، معاونت های فرهنگی)

سازمان نظام روان شناسی

انجمن های علمی (روان شناسی، جامعه شناسی، انجمن های علمی حوزه)

منابع انسانی تمام ادارات و شرکت ها

 

شناخت شاخص ها و نهادهای مسئول در  برنامه ریزی و کنترل پروژه، هم افزایی، تقسیم کار، پرهیز از موازی کاری‌؛ بسیار مهم است.

 

انجمن های مردم نهاد و هیئت ها

آگاهی از ثمن ها و مجموعه های فعال کشور در زمینه ها و دسته بندی های

🌹امور زنان و خانواده (تحکیم بنیان خانواده و...)
🌹مشاوره و مددکاری
🌹امور کودکان
🌹آسیب های اجتماعی
🌹اشتغال و کارآفرینی
🌹نیکوکاری و امور خیریه
🌹بهداشت و سلامت
🌹مذهبی، هنری، ورزشی
🌹پژوهشی و تحقیقاتی
🌹زیست محیطی و گردشگری
🌹امور بین الملل
http://khairieh.com/index.php/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88

لیست سمن های ثبت شده در معاونت مشارکت های اجتماعی (سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت کشور)
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF(%D8%B3%D9%85%D9%86)/36

نشانی: تهران، وزارت کشور، خیابان شهید دکتر فاطمی، قبل از میدان جهاد
کد پستی:۱۴۱۴۷۷۶۱۴۵ تلفن: ۸۴۸۶۱۱۱۱ داخلی 6 و بعد داخلی 2
info@moi.ir


وزارت کشور: سازمان امور اجتماعی کشور

چارت سازمان امور اجتماعی کشور👇

1. معاونت امور آسیب ها و مسایل اجتماعی
2. معاونت مشارکت های اجتماعی (شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد)
3. معاونت سرمایه اجتماعی
4. مرکز ملی رصد اجتماعی
5. دبیرخانه شورای اجتماعی کشور

آدرس: تهران، میدان فاطمی، وزارت کشور، طبقه 17، سازمان امور اجتماعی کشور

تلفن سازمان امور اجتماعی 84866711 و 84866712

تلفن مرکز ملی رصد اجتماعی 84865117 و 84865118

پست الکترونیک nsoc@moi.ir

توضیح چارت سازمان امور اجتماعی کشور
https://nsoc.ir/page/single/292

اطلس وضعیت اجتماعی کشور
ارزیابی های اجتماعی کشور به تفکیک استان ها
https://nsoc.ir/atlas/

دریافت اسامی، تلفن و نشانی هیئت های رزمندگان اسلام در کشور
http://eheyat.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA/