#تسهیل_گری

سوال: سلام و عرض ادب
آیا تسهیلات و موارد نوشته شده در 
B2n.ir/tmut و  b2n.ir/g61020
برای دانشجویان همه دانشگاه ها هست؟
🌸🌺🌺🌸


سلام و عرض ادب
بله
فقط جشن ازدواج مخصوص دانشجویان خودمان بوده و بقیه موارد عمومی است.

کسر خدمت، خدمت وظیفه خوب، فریلنسری و دورکاری متناسب با رشته تحصیلی و مهارت ها، شبکه سازی با این گوشی ها
دنیایی از کار اثربخش است.


راه های خوبی برای جوانان هست.

دیروز جمعه در جمعی از جوانان صحبت می کردم.
چند نفر خیلی از شرایط اجتماعی و اقتصادی ناراحت بودند.

یک نفر گفت بالاخره شانس یک دفعه در خونه را می زند
ولی به نظرم شانس یا فرصت های پیشرفت بارها در خونه را می زند.

منظور از این فرصت ها
نوسان گیری ارز و دلار و بورس نیست.
منظور کار سه شیفت و فدا کردن بقیه زندگی نیست.
منظور پس انداز و گرسنگی و اندوخته ریالی برای تامین نیازهای ضروری نیست.

منظور بیشتر به 
هدفمندی
استعدادیابی
کارآفرینی
بلوغ اقتصادی
شبکه سازی
مشاور و راهنمای خوب
و رشد پله ای است.
B2n.ir/tmut