بالاترین بهره وری و کمترین هزینه و کمترین مخاطره در کدام وضعیت است؟

 

 

دسترسی متقاضیان به اطلاعات سایر کاربران و تلفن و آیدی آن‏ها

دسترسی متقاضیان به اطلاعات محدود سایر کاربران، بدون تلفن و آیدی دیگران

بدون دسترسی متقاضیان به اطلاعات سایر متقاضیان

شیوه متقاضی محور

شیوه1-برخی سایت‏های همسریابی، شیوه خانم مقدم موقع مراجعات مادرها به فرم های دستی ایشان، یکی از رمزهای موفقیت خانم مقدم، از یک طرف دسترسی کامل برای متقاضی است و از طرف دیگر، این اطلاعات کامل را در اختیار مادر یا خواهر متقاضی قرار می دهد و در اختیار خود فرد قرار نمی دهد. فرم ایشان هم بسیار ساده است.

شیوه2-ربات دانشگاه قم که در آن متقاضی، خودش انتخاب می کند و با تایید نفر دوم، گروه تلگرامی چهار نفره دختر و پسر، ناظر و مدیر سامانه شکل می گیرد.

شیوه3-پیشنهاد سیستم به خود متقاضی بر اساس مشخصات و انتظارات متقاضی

ربات قم این حالت را پیش‏بینی کرده است. متقاضی مشخصات کلی همه جامعه مخاطب را نمی بیند ولی سیستم سه پیشنهاد به او می‏دهد و می‏تواند یکی را انتخاب و با نظارت ناظر و مدیر پیغام بدهد.

شیوه معرف محور

شیوه4-

معرف در عمل یک ناظر یا مشاور است.

شیوه5-معرف بیشتر ناظر و شماره دهنده است. نظارت و مشاوره کلی می کند و کمتر معرفی می کند. کانال تلگرامی واسطین ازدواج، کانال خانم یزدی، کانال خانم سیفی کار، اپلیکیشن آدم و حوا

شیوه6-متقاضی به صورت فرم دستی، تلگرامی، سایت، فرم اکسل و ... ثبت نام می کند ولی هیچ دسترسی به اطلاعات دیگران ندارد. معرف باید ببیند چه کسانی با هم جور هستند. سامانه همسان گزینی تبیان و فرم های اکسل نزد معرفین تقریبا این گونه هستند. در سامانه تبیان، معرف می تواند از شیوه جستجوی دستی و جستجوی خودکار هوشمند استفاده کند.

 

به تفاوت شیوه ها توجه داشته باشید، بسیاری از بحث های واسطین بدون مبنای مشخص است و بیهوده است.

ما شیوه 3 و 6 را مناسب تر می دانیم. شیوه اول اگر با مادر و خواهر متقاضی در ارتباط باشد موثر است.