👈 بلوغ اقتصادی و ازدواج

بلوغ مالی و اقتصادی به این معنی نیست که بچه ها در سن ازدواج ثروتمند باشند و کمال توانایی مالی را داشته باشند. کسی که بلوغ اقتصادی دارد مثل کسی است که ماهی گیری بلد است ولی ثروتمند یک دنیا ماهی دارد و الزاما روش ماهی گرفتن یا استفاده از ماهی هایش را نمی داند.

تجربه نشان داده بلوغ اقتصادی خیلی مهم است و حتی برای دختران مهم است.
👈در مشاوره می بینیم افرادی که بلوغ اقتصادی دارند:
سنجیده تر با خانواده همسر صحبت می کنند.
در چالش ها و اضطرارها، اطمینان و آرامش بیشتری دارند. انفعال و خودباختن شان کمتر است و با انعطاف پذیری بهتر در مشکلات، بهتر عمل می کنند.
👈مطالعه بیشتر
http://www.b2n.ir/s88848

👈در بلوغ اقتصادی سه سوال مهم داریم:
1. چگونه به شغل و رشته مناسب هدایت شویم و راه مالی زندگی را پیدا کنیم؟
2. چگونه پول در بیاوریم؟
3. چگونه پول خرج کنیم؟