با سلام و احترام

رسانه های ضد بشری با انواع روش های جنگ ترکیبی تصویر وارونه از آزادی و خوشبختی زن و خانواده ارائه می دهند.

در این جزوه دریافت

وضعیت تأسف بار آمار به روز ظلم به زنان در غرب آمده است و ترجمه و تلخیصی از وبگاه زیر است : 

 

https://legaljobs.io/blog/sexual-assault-statistics/

 

انسان های خوش ذوق و آزاده می توانند بخش های مختلف را در قالب فایل ها یا عکس نوشته های جدا با ذکر منبع (لینک بالا) مورد استفاده و نشر حداکثری قرار دهند.

 

این تحقیقات و تصاویر و ویدئوهای مبتنی بر این متون
می تواند کمک خوبی به نسل جوان آسیب دیده در جنگ ترکیبی دشمن باشد و

ذهن های خلاق ده ها تولید محتوا خواهند داشت.