در بانک مسکن حساب باز کنید و مثل قلک پس انداز کنید.

دقت کنید که بدون درآمد کافی وام های ازدواج را نگیرید ده ها مراجع را دیده ایم که بدون درآمد، وام را گرفته اند. نقدینگی با وجود همه دقت ها سریع خرج می شود و بدهی آن برای شما می ماند. سعی کنید وام های ازدواج را در حساب مسکن یک بانک مسکن پس انداز کنید و هم زمان با یک سال عقد، وام های جدید اماده می شود.

درباره مراسم و جهیزیه با ما مشورت کنید و وام ازدواج تان را با توافق دو خانواده به نام عروس و داماد در بانک مسکن حساب پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری نمایید

و یکساله با سود کمتر از 8 درصد، دو فقره 80 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به همراه اصل پس انداز و وام ازدواج را دریافت کنید. به لطف خدا موفق می شوید. فقط پس اندازهای مناسب و دریافت مشاوره برای روزگار بهتر را دست کم نگیرید.

در این مدت، دوران عقد را طی می کنید و از برخی آسیب های فرهنگ اقوام حفظ می شوید.

معرفی طرح های تسهیلاتی بانک مسکن